YÊU CẦU GỬI TÀI LIỆU / ĐĂNG KÝ THAM QUAN

Trường xin gửi miễn phí tài liệu của trường.
Ngoài ra, bạn có thể đăng ký tham quan trường, dự giờ học tại đây. Xin hãy điền và gửi thông tin cần thiết của các mục ở form dưới đây.

# Những người có nguyện vọng muốn thử nghiệm nhập học, tham quan trường hoặc dự giờ học, xin hãy điền ngày giờ mà bạn mong muốn.
# Trường sẽ không sử dụng thông tin cá nhân được đăng ký ở đây vào mục đích nào khác ngoài việc liên lạc.

Dấu* là mục bắt buộc phải điền

* Khi bạn đăng ký qua trang web hoặc email, chắc chắn chúng tôi sẽ trả lời bằng mail. Trường hợp bạn đăng ký bằng điện thoại di động, nếu bạn không bỏ thiết lập từ chối miền thì có khả năng thư của trường sẽ không thể gửi tới được. Vì vậy, xin hãy bỏ thiết lập từ chối miền trên máy của bạn.

*Họ và tên đầy đủ
*Địa chỉVD: Tên tòa nhà, 1-11-7, Quận Shinjuku, Tokyo
*Mã số bưu điệnVD: 160-0022
*Địa chỉ email
*Địa chỉ email (xác nhận lại)
*Giới tính
Tên trường* Chỉ điền khi đang học tại trường
Tên Khoa, Bộ môn* Chỉ điền khi đang học tại trường
Sinh viên năm thứ mấy tại trường* Chỉ điền khi đang học tại trường

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

Xin hãy chọn mục bạn mong muốn khi có nguyện vọng trường gửi tài liệu hoặc đăng ký trải nghiệm.

Thứ 2–Thứ 6, 10:00–17:00 (Thứ 7 11:00–15:00)

Ngày mong muốn:
* Ngày thứ 7 chỉ đến 15 giờ

Thứ 2–Thứ 6, 10:00–17:00

Ngày mong muốn: