HỎI ĐÁP THẮC MẮC

Hãy điền và gửi thông tin của các mục cần thiết dưới đây. * Trường sẽ không sử dụng thông tin cá nhân được đăng ký ở đây vào mục đích nào khác ngoài việc liên lạc. Dấu * là chỗ bắt buộc phải điền.

Họ và tên*
Địa chỉ*
VD: Tên tòa nhà, 1-11-7, Quận Shinjuku, Tokyo
Mã số bưu điện*
VD: 160-0022
Địa chỉ email*
Giới tính*
Trường đang học (Tên trường)
* Chỉ điền khi đang học tại trường
Trường đang học (Tên Khoa, Bộ môn)
* Chỉ điền khi đang học tại trường
Sinh viên năm thứ mấy tại trường
* Chỉ điền khi đang học tại trường
Nội dung hỏi đáp/thắc mắc*