• 〒 160-0022
  • 東京都新宿区新宿1-11-7
Tel. 03-3352-9280

Khoa thực hành điều dưỡng Khoa truyền thông phúc lợi

Tháng 4 năm 2018 bắt đầu(Đang xin giấy phép)

《Khoa thực hành điều dưỡng 》
nhằm mục mục đích hiểu biết thêm về chuyên ngành điều dưỡng.

《Khoa truyền thông phúc lợi》
nhằm biết sự cần thiết và tầm quan trọng của truyền thông(Trao đổi thông tin)như là một cánh cửa cho nhân viên làm ngành phúc lợi.

Hiện nay xã hội đang trong tình trạng tỷ lệ người già đang ngày một tăng cao mà lượng điều dưỡng viên lại thiếu rất nghiêm trọng .Để góp phần tăng cường đội ngũ điều dưỡng viên có chuyên môn cao ,với phạm vi rộng và những điều dưỡng viên tính linh hoạt cao chúng tôi đã thành lập ra hai khoa này.

lượng tuyển sinh ở khoa và số lượng

Khóa học Tên khoa Số lượng nhập học
Khóa học ban ngày
Khoá học phúc
lợi xã hội
(Nam nữ học chung)
Khoa thực hành điều dưỡng(Học 1 năm) 40 người
Khoa truyền thông phúc lợi(Học 1 năm) 40 người